Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

autosennosc
4902 7ec0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaWlodara Wlodara
1574 1b58
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaWlodara Wlodara
autosennosc
9397 0201 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaiblameyou iblameyou
autosennosc
5479 8f25 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaWlodara Wlodara
3376 b03e 500
Reposted fromtonightless tonightless viaiblameyou iblameyou
autosennosc
6322 035c 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaiblameyou iblameyou
autosennosc
8031 570a
Reposted fromkarahippie karahippie viaWlodara Wlodara
6712 0dcf 500
Reposted fromerial erial viaWlodara Wlodara
autosennosc
9999 f280
Reposted fromRowena Rowena viaWlodara Wlodara
autosennosc
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
autosennosc
8632 1ce4
Reposted fromKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok vialaters laters
autosennosc
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialaters laters
autosennosc
7109 1188
Reposted fromkarahippie karahippie vialaters laters

June 29 2015

autosennosc
2975 d5bc
Paszczak obudził się powoli i gdy tylko stwierdził, że jest sobą, zapragnął być kimś innym, kimś kogo nie znał. Czuł się jeszcze bardziej zmęczony niż wtedy, kiedy kładł się spać, a tu tymczasem nastał już nowy dzień, który będzie trwał aż do wieczora, a potem przyjdzie następny i jeszcze następny i ten znów będzie taki sam, jak wszystkie dni w życiu Paszczaka.
Schował się więc pod kołdrę i zagrzebał nos w poduszkę, potem przesunął się brzuchem na brzeg łóżka, gdzie było chłodne prześcieradło, a potem rozłożył się na całym łóżku, wyciągając ręce i nogi i wciąż czekał na przyjemny sen, który nie nadchodził. Wreszcie zwinął się w kłębek i zrobił się malutki, ale i to nie pomogło. Starał się być Paszczakiem, którego wszyscy lubią, i starał się być Paszczakiem, którego nikt nie lubi. Lecz co z tego, kiedy i tak ciągle był tylko Paszczakiem, który wszystko robi, jak może najlepiej, ale nic mu naprawdę dobrze nie wychodzi.

- Tove Jansson, Dolina Muminków w Listopadzie
Reposted frommental-cat mental-cat viapotrzask potrzask
autosennosc
6484 155c
Reposted frommrs-cosmos mrs-cosmos viapotrzask potrzask
autosennosc
2526 3e05
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialentilka lentilka
autosennosc
3640 9682
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialentilka lentilka
autosennosc
1760 a329 500
Reposted fromkotowate kotowate vialentilka lentilka
autosennosc
3433 87e6 500

chandelyer:

Fadwa Baalbaki spring 2015 couture

(via misterpoof)
Reposted fromshujinko shujinko vialentilka lentilka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl