Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

autosennosc
2975 d5bc
Paszczak obudził się powoli i gdy tylko stwierdził, że jest sobą, zapragnął być kimś innym, kimś kogo nie znał. Czuł się jeszcze bardziej zmęczony niż wtedy, kiedy kładł się spać, a tu tymczasem nastał już nowy dzień, który będzie trwał aż do wieczora, a potem przyjdzie następny i jeszcze następny i ten znów będzie taki sam, jak wszystkie dni w życiu Paszczaka.
Schował się więc pod kołdrę i zagrzebał nos w poduszkę, potem przesunął się brzuchem na brzeg łóżka, gdzie było chłodne prześcieradło, a potem rozłożył się na całym łóżku, wyciągając ręce i nogi i wciąż czekał na przyjemny sen, który nie nadchodził. Wreszcie zwinął się w kłębek i zrobił się malutki, ale i to nie pomogło. Starał się być Paszczakiem, którego wszyscy lubią, i starał się być Paszczakiem, którego nikt nie lubi. Lecz co z tego, kiedy i tak ciągle był tylko Paszczakiem, który wszystko robi, jak może najlepiej, ale nic mu naprawdę dobrze nie wychodzi.

- Tove Jansson, Dolina Muminków w Listopadzie
Reposted frommental-cat mental-cat viapotrzask potrzask
autosennosc
6484 155c
Reposted frommrs-cosmos mrs-cosmos viapotrzask potrzask
autosennosc
2526 3e05
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialentilka lentilka
autosennosc
3640 9682
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialentilka lentilka
autosennosc
1760 a329 500
Reposted fromkotowate kotowate vialentilka lentilka
autosennosc
3433 87e6 500

chandelyer:

Fadwa Baalbaki spring 2015 couture

(via misterpoof)
Reposted fromshujinko shujinko vialentilka lentilka
autosennosc
Charlotte Le Bon & Pierre Niney. (Yves Saint Laurent - 2014)
Reposted fromnazwabyla nazwabyla vialentilka lentilka
autosennosc
9006 c430 500
Reposted fromrol rol viamaybeyou maybeyou
autosennosc
1549 77f3 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapotrzask potrzask
autosennosc
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viapotrzask potrzask
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
Reposted fromthebonapartiers thebonapartiers viapotrzask potrzask
autosennosc
autosennosc
5338 bbdf
Reposted fromlenka024 lenka024 viapotrzask potrzask
autosennosc
autosennosc
3095 83f7
autosennosc
4532 77ce
autosennosc
1707 9183
Reposted fromfelicka felicka vianotorious-rookie notorious-rookie

January 05 2015

autosennosc
2707 3e5e 500
Reposted fromrisky risky viapotrzask potrzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl